info@turnalar.com

GRUP TURNALAR

GRUP TURNALAR

Biz…!
Biz türkü kültürü ile büyüdük. Annemizin ak sütündeki yaşam gücü , saflık ve temizlik damarlarımızı terkedene dek Türkülerle,insanların yüreklerine sevgi tohumları ekmeye devam edeceğiz. Türkülere hizmeti ibadet sayıyoruz. Geçmişin değerlerini unutmamak için eski ve yeni kuşaklar arasında Türkülerden modern bir köprü oluşturmak için birlikteyiz.
Biz Türkü kültürünün çağdaş bir yüzü olmak istiyoruz.

İnsanların bireysel olarak yapabilecekleri sınırlıdır.Tek bir enstürmanın da yapabilecekleri sınırlıdır.Amacımız Türkülerin evrensel boyutlarda temsili ise birlikte üretip,birlikte paylaşmayı da öğrenmemiz gerekir.Ayrıca Dünya’nın en ileri müzik kültürlerini,starlarını incelediğimizde bunların bu seviyelere grup çalışmaları,ekip çalışmaları ile geldiğini görüyoruz.

Neden Türküler…?
Müzik,çok sayıda insanın birlikte eğitimine,çalışmasına ve eğlenmesine en uygun olan güzel sanatların bir dalıdır. Bu nedenle en güçlü sosyal bağlardan biridir. Dünya’nın en eski ve görkemli tarih ve kültürüne sahip Türk milleti geleneksel müziği ile de Dünya’nın en derin müzik kültürlerinin içinde yer alır. Türküler insan varlığını söze dönüştüren ezgilerin tarihidir.

Dünya üzerindeki bütün kültürlerde yıllar itibarı ile konjöktürel sapmalar olmuştur. Bizde son yıllarda ülkemizdeki bu sapmaları çok canlı yaşıyoruz.Ancak şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki…

Bütün kültürler sonunda özüne döner.
Türk halk müziği bizim öz müziğimizdir ve sonunda hak ettiği noktaya gelecektir. Ne kadar yozlaştırılmaya çalışılırsa çalışılsın, halkın yarattığı öz müziği hiçbir güç halka unutturamaz. Halk zor zamanlarda,değerlerin yozlaştığı anlarda Türkülerden güç almıştır. Türküler kötülüğün, yozlaşmanın karşısında hiçbir zaman yıkılmamıştır, yıkılmayacakta.
Türküler, halkın duyarlılığıdır, sabrıdır, hoşgörüsüdür, gücüdür, soluğudur. Bu soluğu kesmeye kimsenin gücü yetmez.
Türküler güzellik kaynağıdır,toplum varlığıdır. Türküsü olanın sabrı da olur, gücü de güzelliği de. Türkü söyleyen yüz Ali şavkı gibi güleçtir.

Türküler, saygıdır, sevgidir, insanlaşmadır, uygarlık soluğudur.

Türküler bitmez, tükenmez. Türküleri halk yaratır, halkın yaşadığı her olay sonunda yeniden ürerler.

Türküler, darda kalan insanların umududur.

Her şey eskir ama Türküler eskimez.Olduğu gibimi kalır? Kalmaz… Kalmamalıdır da. Dokusunu her an yenileyen genç bedenler gibi yenilenmelidir. Ancak geleneksel bütünlüğü bozulmadan…

Kimliğimiz…!
Halk müziği, Türk milletinin kimliğidir. Binlerce yıldan beri; geleneklerimizin , göreneklerimizin, törelerimizin, acılarımızın, sevinçlerimizin sevdalarımızın, hasretlerimizin olşturduğu bir kimliktir. Kimliğimize sahip çıkarak tüm Dünya’ya bu kimlikle seslenirsek,müzikte evrensellik hiçte uzak değil.

Turnalar…!
Göçleri esnasında sınır, dil, din, ırk ayrımı yapmadan birçok ülkede özgürce uçan, konaklayan, uzak diyarlardan haber getiren, sevgiyi götüren bir kuş türü olan Turnaları kendimize yakın bulduğumuz için bu ismi seçtik.

banner

ADRES
Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi No:60 Kat:2 Bağcılar/İstanbul

TELEFON
+90 212 4330066

E-MAIL
info@turnalar.com